Van Afval naar Grondstof

We gaan in de loop van 2017 anders huishoudelijk afval inzamelen. Hier leest u waarom.

Afval is grondstof!

Het grootste deel van ons huishoudelijk afval is eigenlijk geen afval, maar grondstof, zoals papier, plastic en glas. Grondstoffen worden steeds schaarser, dus is het goed deze te besparen door ze simpelweg apart te houden van het afval. Nu gooien we in gemeente Moerdijk gemiddeld nog 252 kg restafval weg per inwoner per jaar. We streven ernaar om dat terug te dringen naar 100 kg per jaar. Dat is een landelijke doelstelling die voor alle gemeenten geldt.

Onderstaand filmpje legt dat beknopt uit.