Wanneer verandert er iets voor u?

De planning per kern in de gemeente.

Het nieuwe inzamelsysteem zal stapsgewijs worden ingevoerd in 3 fasen. De eerste fase is gebied oost, de tweede fase is gebied west en de derde fase is gebied midden. Zodra het nieuwe systeem in werking gaat ontvangen de betreffende inwoners hierover tijdig een brief en een handig boekje met alles wat u moet weten.

Fase 1 (gebied oost): Zevenbergschen Hoek, Moerdijk (dorp) en Langeweg

Voordat het nieuwe inzamelsysteem hier wordt ingevoerd, kiezen deze 3 kernen eerst de manier voor restafvalinzameling (een ondergrondse container of container aan huis). In onderstaand schema ziet u een globale volgorde van de gebeurtenissen.

Fase 1
  Zevenbergschen Hoek Moerdijk dorp Langeweg
De gemeente overlegt met de dorps/stadstafel hoe we deze keuze het beste kunnen inventariseren/ophalen.  dec 2016  jan 2017 jan 2017
Keuze voor restafvalinzameling wordt aan kern voorgelegd. Inwoners stemmen per huishouden.   maart 2017  maart 2017  maart 2017 
Keuze van de kern (voor restafval) wordt bekend gemaakt (geldt voor de hele kern)  april 2017  april 2017  april 2017 
Locaties ondergrondse containers worden voorgelegd aan inwoners (indien men kiest voor ondergrondse containers) mei 2017  mei 2017  mei 2017 
Individuele keuzes worden aan huishoudens voorgelegd* juni 2017  juni 2017  juni 2017 
Huishoudens ontvangen nieuwe containers + afvalpas. En men kiest van welke tweede container men gebruik wil maken. juni/juli 2017 juni/juli 2017 juni/juli 2017

* Individuele keuzes: elk huishouden kan zelf bepalen of men een container wil voor plastic & drankenkartons of dat men de plastic zakken wil blijven gebruiken. Daarnaast kan men voor elke nieuwe container die men ontvangt aangeven welk formaat men wil.

Fase 2 (gebied west): Noordhoek, Fijnaart, Willemstad, Heijningen, Standdaarbuiten en Helwijk

Voordat het nieuwe inzamelsysteem hier wordt ingevoerd, kiezen deze 6 kernen eerst de manier voor restafvalinzameling (een ondergrondse container of container aan huis). In onderstaand schema ziet u een globale volgorde van de gebeurtenissen. Het kan zijn dat de planning wijzigt. Dan vullen we dat aan op deze pagina.

Fase 2
  Noordhoek Fijnaart Willemstad Heijningen Standdaarbuiten Helwijk
De gemeente overlegt met de dorps/stadstafel hoe we deze keuze het beste kunnen inventariseren/ophalen.  feb 2017  maart 2017 maart 2017 maart 2017 april 2017 mei 2017
Keuze voor restafvalinzameling wordt aan kern voorgelegd. Inwoners stemmen per huishouden.   mei 2017 mei 2017 mei 2017 mei 2017 mei 2017 mei 2017
Keuze van de kern (voor restafval) wordt bekend gemaakt (geldt voor de hele kern)  juni 2017 juni 2017 juni 2017 juni 2017 juni 2017 juni 2017
Locaties ondergrondse containers worden voorgelegd aan inwoners (indien men kiest voor ondergrondse containers) juni/juli 2017 sept 2017 juni/juli 2017 juni/juli 2017 juni/juli 2017 juni/juli 2017
Individuele keuzes worden aan huishoudens voorgelegd*  okt 2017 okt 2017 okt 2017 okt 2017 okt 2017 okt 2017
Huishoudens ontvangen nieuwe containers + afvalpas. En men kiest van welke tweede container men gebruik wil maken. okt/nov 2017 okt/nov 2017 okt/nov 2017 okt 2017 okt/nov 2017 okt 2017

* Individuele keuzes: elk huishouden kan zelf bepalen of men een container wil voor plastic & drankenkartons of dat men de plastic zakken wil blijven gebruiken. Daarnaast kan men voor elke nieuwe container die men ontvangt aangeven welk formaat men wil.

Fase 3 (gebied midden): Klundert, Zevenbergen

Voordat het nieuwe inzamelsysteem hier wordt ingevoerd, kiezen deze 2 kernen eerst de manier voor restafvalinzameling (een ondergrondse container of container aan huis).

In onderstaand schema ziet u een globale volgorde van de gebeurtenissen. Het kan zijn dat de planning wijzigt. Dan vullen we dat aan op deze pagina.

Fase 3
  Klundert Zevenbergen
De gemeente overlegt met de stadstafel hoe we deze keuze het beste kunnen inventariseren/ophalen. juni 2017 juli of sept 2017
Keuze voor restafvalinzameling wordt aan kern voorgelegd. Inwoners stemmen per huishouden.   sept 2017 sept/okt 2017
Keuze van de kern (voor restafval) wordt bekend gemaakt (geldt voor de hele kern)  okt 2017 nov 2017
Locaties ondergrondse containers worden voorgelegd aan inwoners (indien men kiest voor ondergrondse containers) okt 2017 nov/dec 2017
Individuele keuzes worden aan huishoudens voorgelegd*. En men kiest van welke tweede container men gebruik wil maken. jan 2018 feb 2018
Huishoudens ontvangen nieuwe containers + afvalpas. jan/feb 2018 feb/mrt 2018

* Individuele keuzes: elk huishouden kan zelf bepalen of men een container wil voor plastic & drankenkartons of dat men de plastic zakken wil blijven gebruiken. Daarnaast kan men voor elke nieuwe container die men ontvangt aangeven welk formaat men wil.