Wat verandert er?

De veranderingen en keuzemogelijkheden van het nieuwe systeem.

Het wordt u gemakkelijker gemaakt het huisvuil te scheiden. De meeste grondstoffen (papier, plastic en gft) komen we bij u thuis ophalen. De duobak verdwijnt. Hiervoor in de plaats krijgt u een nieuwe container voor gft-afval en, als u wilt, voor de plastic verpakkingen & drankenkartons.

Kortom, u heeft straks voor de omvangrijkste soorten grondstof een aparte container:

  • een container voor groente-, fruit- en tuinafval
  • een container voor papier (u houdt de container die u nu heeft)
  • een container voor plastic verpakkingen & drankenkartons óf u mag de plastic zakken blijven gebruiken (keuze per huishouden)

Voor elke container kunt u straks per huishouden aangeven welk formaat het beste bij u past. De plastic verpakkingen kunt u ook blijven inzamelen per zak als u dat liever wilt. Hierover ontvangt u te zijner tijd een brief als uw dorp/stad aan de beurt is. Lees hier meer over op 'Wanneer verandert er iets voor u'.

De keuzes van het nieuwe inzamelsysteem in beeld

Restafval weggooien

Als u uw huisvuil goed scheidt, dan blijft er gemiddeld nog maar een kleine pedaalemmerzak aan restafval per week over. Waar u dit restafval straks moet weggooien, daarover moet per kern een besluit worden genomen. Er zijn voor iedere kern twee mogelijkheden: één container aan huis die 1x per 4 weken wordt geleegd of zelf wegbrengen naar een ondergrondse container in de buurt.

De keuzes van het nieuwe inzamelsysteem voor het gedeelte van restafval

Deze keuze (voor het restafval) die de kern maakt geldt in dat geval voor het hele dorp/stad.

In het buitengebied en gebieden met weinig huizen (lintbebouwing) krijgt men voor restafval sowieso een container aan huis.