Restafval

Restafval is al het huisvuil dat niet gescheiden wordt ingezameld voor hergebruik.

In de loop van 2017 gaan we in gemeente Moerdijk deels anders huishoudelijk afval inzamelen. De manier waarop u uw restafval moet weggooien, kan daarom per huishouden in de gemeente verschillen. Bekijk hieronder welke situatie op dit moment voor u geldt. (alles over het nieuwe systeem en wanneer u aan de beurt bent leest u onder: Het nieuwe inzamelsysteem)

Bekijk welke situatie voor u geldt:

  • Heeft u thuis een duobak? Dan kunt u het restafval in de duobak stoppen (in het vak aan de kant van het handvat van de bak). De duobak wordt bij u aan huis geleegd. De ophaaldag voor uw adres vindt u in de afvalwijzer. Zet de bak met het handvat naar de straatkant.
  • Heeft u een afvalpas? Dan gooit u uw restafval in een zak(je) weg in de ondergrondse container bij u in de buurt. U heeft toegang tot twee ondergrondse containers naar keuze. Wilt u uw voorkeur wijzigen? Neem contact op met de gemeente.
  • Heeft u een groene container met een grijs deksel voor restafval? Dan kunt u het restafval daarin weggooien. De restafvalbak wordt 1x in de 4 weken geleegd op de ophaaldag die u vindt in deze afvalwijzer. Zet de bak met het handvat naar de straatkant. Zit uw container vol vóór de ophaaldag? Dan kunt u gebruik maken van één van de twee ondergrondse containers die aangesloten zijn op uw afvalpas. Vergeten welke containers dit zijn of omwisselen? Bel 14 0168.

Wat is echt restafval?

De categorie ‘echt restafval’ bestaat vooral uit hygiënisch papier (zoals gebruikte watjes, vochtige doekjes, maandverband) (exclusief luiers), verpakkingen met aluminium laagje, zoals chips- of sauspakken met een aluminium binnenkant, stukjes rubber, stofzuigerzakken en ondefinieerbaar afval. Dit zijn afvalstromen waarvoor binnen Moerdijk geen mogelijkheden zijn om deze gescheiden aan te bieden. De overige zijn grondstoffen waarvoor binnen de gemeente wel voorzieningen zijn om het gescheiden aan te bieden.

In onze gemeente mogen ook drankblikjes en conservenblikken ook bij het restafval gegooid worden. Het meeste metaal kan er namelijk door de afvalverwerker uitgehaald worden door middel van magneten. Of, u kunt het opsparen en wegbrengen naar het milieustation.

Verspilling door verbranding

Bij veel inwoners bevat het restafval dat zij weggooien nog veel herbruikbare stoffen. Deze verdwijnen nu in de verbrandingsinstallatie. De grondstof is daarmee verloren gegaan en dat is zonde. Bij een goede afvalscheiding neemt deze verspilling af, is hergebruik mogelijk en hoeft er minder verbrand te worden. Hiervoor moet het wel apart ingezameld worden.

Tip

Wees zorgvuldig bij afvalscheiding. Wanneer er teveel vervuiling bij het afval zit (bijvoorbeeld restafval bij het GFT-afval) dan wordt de lading afgekeurd en verbrand. Stop bijvoorbeeld geen gloeilampen en ovenschalen in de glasbak en verwijder folie van reclamefolders voordat u deze bij het oud papier aanbiedt. Alleen dan kan afval en dus de grondstoffen goed gescheiden verwerkt en hergebruikt worden.

Wat hoort precies waarbij? Kijk daarvoor in de afvalwijzer.