Restafval

Restafval is al het huisvuil dat niet gescheiden wordt ingezameld voor hergebruikt. Restafval wordt samen met GFT-afval wekelijks ingezameld met de duobak. Iedere week wordt uw duobak op een vaste dag geleegd. Op de ophaaldag zet u de duobak op de aanbiedplaats, met het handvat naar de straatkant. Het restafval hoort in de duobak aan de kant van het handvat, het GFT-afval hoort in het andere vak.

Wat is echt restafval?

De categorie ‘echt restafval’ bestaat vooral uit hygiënisch papier (exclusief luiers), tapijten en matten, leer, rubber, stofzuigerzakken en ondefinieerbaar afval. Dit zijn afvalstromen waarvoor binnen Moerdijk geen mogelijkheden zijn om deze gescheiden aan te bieden. De overige zijn grondstoffen waarvoor binnen de gemeente wel voorzieningen zijn om het gescheiden aan te bieden.

Verspilling door verbranding

Bij veel inwoners bevat het compartiment van de duobak waarin restafval moet worden aangeboden veel herbruikbare stoffen. Deze verdwijnen nu in de verbrandingsinstallatie. De grondstof is daarmee verloren gegaan en dat is zonde. Bij een goede afvalscheiding neemt deze verspilling af, is hergebruik mogelijk en hoeft er minder verbrand te worden. Hiervoor moet het wel apart ingezameld worden.

Tip:

Wees zorgvuldig bij afvalscheiding. Wanneer er teveel vervuiling bij het afval zit (bijvoorbeeld restafval bij het GFT-afval) dan wordt de lading afgekeurd en verbrand. Stop bijvoorbeeld geen gloeilampen en ovenschalen in de glasbak en verwijder folie van reclamefolders voordat u deze bij het oud papier aanbiedt. Alleen dan kan afval en dus de grondstoffen goed gescheiden verwerkt en hergebruikt worden.