Gescheiden afvalinzameling met duobakken

Eén container, twee afvalsoorten; Hoe houden we het apart?

In de gemeente Moerdijk wordt het huishoudelijk afval ingezameld met de duobak. Het voorste vak van de duobak is voor gft-afval en het achterste vak (de kant van het handvat en de wielen) voor restafval. De gemeente krijgt wel eens vragen hoe dit afval uit elkaar gehouden wordt.

Gescheiden inzameling

De afvalinzamelaar zamelt in één rit gft-afval en restafval gescheiden in met een zogeheten ‘gescheiden compartimenten voertuig’. De opbouw van dit inzamelvoertuig is voorzien van een horizontaal verdeelde laadbak. Het tussenschot verdeelt de laadbak in twee laadruimtes. De horizontaal gescheiden duobakken worden dusdanig opgetild en omgekeerd, dat het aansluit op het tussenschot in het voertuig. Op deze manier blijven de afvalsoorten volledig van elkaar gescheiden.

Niet op één hoop

Bij het lossen worden de laadruimtes los van elkaar gelost. Als het restafval wordt gelost, sluit het gft-gedeelte af, en andersom.