Snoeihout

Snoeihout wordt uitsluitend op afroep aan huis ingezameld. U kunt snoeihout tot vrijdag vóór de inzameldag tot 12.00 uur aanmelden bij de gemeente via het online meldingsformulierof via telefoonnummer 14 0168. U kunt snoeihout niet melden via social media of e-mail.

Snoeihout wordt uitsluitend op afroep aan huis ingezameld. U kunt snoeihout tot vrijdag vóór de inzameldag tot 12.00 uur aanmelden bij de gemeente. Dat kan online of via telefoonnummer 14 0168. U kunt snoeihout niet melden via social media of e-mail.

online melden

De inzameldag voor uw adres vindt u op de afvalwijzer. Er zijn enkele regels voor het aanbieden van snoeihout:

  • Bundelen mag uitsluitend met een touw;
  • Een bundel mag niet meer wegen dan 25 kilogram;
  • Een bundel mag niet langer zijn dan 1 meter en de doorsnede niet groter dan 0,5 meter;
  • Per huishouden mag per keer maximaal 1 m³ worden aangeboden.

Boomstronken horen niet bij snoeihout/grof tuinafval, maar bij het grof huishoudelijk afval. U kunt boomstronken ook naar het milieustation brengen.