01-08-2017: Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres  Omschrijving project  Datum ontvangst
Prins Willemstraat 16 in Klundert  Plaatsen van een erfafscheiding  20 juli 2017
Appelweg 9 in Moerdijk  Omgevingsvergunning beperkte milieutoets  18 juli 2017
Eerste Kruisweg 9 in Fijnaart  Plaatsen van een tijdelijk gebouw  20 juli 2017
Steinstraat 2 in Klundert  Plaatsen van een dakkapel  20 juli 2017
Landpoortstraat 37 in Willemstad Plaatsen van een luifel aan de achtergevel 21 juli 2017
Voogdeweg ong. in Zevenbergschen Hoek Vervangen van een afsluiterspost en plaatsing elektriciteitshuisje 20 juli 2017
Rembrandtstraat 2 t/m 22 en Jan Steenstraat 1 t/m 23 in Fijnaart  Renoveren van 23 woningen  21 juli 2017

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres  Omschrijving project  Datum ontvangst
Molenstraat 31 - 33 in Klundert  Verbouwen van de kerk  18 juli 2017

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.