01-08-2017: Standplaatsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben een vergunning verleend voor:

  • Het innemen van een standplaats voor onbepaalde tijd vanaf 1 augustus 2017 op Plein 1940 Zevenbergschen Hoek voor de verkoop van vis en visproducten, wekelijks op woensdag van 14:00 uur tot 18:00 uur (verzonden 25 juli 2017)
  • Het innemen van een standplaats voor onbepaalde tijd op de Voorstraat in Fijnaart voor de verkoop van vis en visproducten, wekelijks op donderdag van 10:00 uur tot 14:00 uur. Tot de start van de werkzaamheden aan het nieuwe gezondheidscentrum wordt de standplaats aan de Wilhelminastraat in Fijnaart nog ingenomen. Vanaf het moment dat de werkzaamheden beginnen, verhuist de standplaatshouder naar de Voorstraat (verzonden 25 juli 2017)

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij het college van B&W van de gemeente Moerdijk. Deze termijn gaat in na de dag van verzending van het besluit aan de aanvrager.

Als u over een DigiD beschikt kunt u ook digitaal een bezwaarschrift indienen op de pagina bezwaar en beroep.
U kunt ook de voorzieningenrechter van de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen. Een voorlopige voorziening is een soort kort geding. Een dergelijk verzoek kunt u richten aan: De Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda.

Voor meer informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving.