02-01-2018: Bekendmaking wijzigingen Gemeenschappelijke Regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) regio West-Brabant

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Moerdijk heeft op 19 december 2017 besloten de Eerste en Tweede wijziging van de gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) regio West-Brabant vast te stellen.

De gemeenschappelijke regeling is geactualiseerd o.a. vanwege verplichtingen vanuit de Wet gemeenschappelijke regelingen, de implementatie van de door gemeenteraden vastgestelde Nota Verbonden Partijen, de indiensttreding van leerplichtambtenaren bij de uitvoerende gemeente Breda in plaats van detachering, de gewenste invoering van een nieuw niveau van gewenste dienstverlening en werkzaamheden door het Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant (= allemaal onderdeel van Eerste wijziging). Daarnaast wil de gemeente Oosterhout toetreden tot de Gemeenschappelijke Regeling (= Tweede wijziging).

De wijzigingen liggen 2 weken ter inzage na deze publicatie en kunnen opgevraagd worden bij de heer M. Jansens, afdeling RMO-Advies.