02-05-2017: Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres  Omschrijving project  Datum ontvangst
Valkenbergse Amer 48 in Willemstad  Aanleggen van een uitrit  17 april 2017
Talingkreek 8 in Willemstad  Bouwen van een woning  19 april 2017
Steenpad 2B in Willemstad  Plaatsen van een nieuwe bedrijfsruimte  24 april 2017
Stadhuisring 4 in Klundert  Kappen van een beschermde boom  18 april 2017
Markt 7 in Zevenbergen  Realiseren van een proeflokaal  14 april 2017
Munterij 2 in Zevenbergen  Plaatsen van een trafo  14 april 2017
Hazeldonkse Zandweg 97 in Zevenbergen  Realiseren van een boorkelder  18 april 2017

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres  Omschrijving project  Datum ontvangst
Transitoweg 1A in Moerdijk  Realiseren van een opslagvoorziening  18 april 2017

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.