02-05-2017: Vaststelling beleidsregels

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat zij in de vergadering van 18 april 2017 de beleidsregel Schuldhulpverlening heeft vastgesteld. De beleidsregel treedt in werking op 4 mei 2017 en ligt voor iedereen bij de receptie in het gemeentehuis ter inzage. Ze is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar en vanaf het moment van inwerkingtreding te raadplegen op http://www.moerdijk.nl/regelgeving of via www.overheid.nl. Voor nadere informatie over de beleidsregel kunt u contact opnemen met mevrouw Marianne Bestebreur-Hofman. van de afdeling RMO advies.