02-05-2017: Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 18 april 2017 tot en met 25 april 2017 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres  Omschrijving project  Datum verzonden
Hazeldonkse Zandweg 12 in Zevenbergen  Vernieuwen van de voorgevel en het verhogen van de kap  24 april 2017
Lindonk 70 in Zevenbergen  Plaatsen van een dakkapel op de zijgevel  25 april 2017
Gildelaan 12 in Zevenbergen  Realiseren van een wanddoorbraak  21 april 2017
Industrieweg 2D Loods 4 in Zevenbergen  Aanleggen van een in- en uitrit  24 april 2017
Distriboulevard 5 in Zevenbergen  Uitbreiden van de opslagruimten, kantine en kantoorruimte  24 april 2017
Middenweg 53 in Moerdijk  Plaatsen van tijdelijke units (van rechtswege verleend)  20 april 2017
Zuidlangeweg 1 in Oudemolen  Uitbreiden van de woning  25 april 2017
Molenstraat 16 en 18 in Fijnaart  Verbouwen van de voorgevel van het pand  21 april 2017
Krugerstraat 15 in Klundert  Plaatsen van een uitbouw  21 april 2017
Bloemendaalse Zeedijk 4 in Zevenbergschen Hoek  Plaatsen van een nieuwe dakkapel  24 april 2017

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien. 

Bezwaar

Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Deze datum is achter het betreffende besluit vermeld. Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.
Als u over DigiD beschikt kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk. Meer informatie hierover kunt u vinden op de gemeentelijke website bij bezwaarschrift onder het kopje producten en diensten. Een bezwaarschrift dat per e-mail is verzonden wordt niet in behandeling genomen.
De vergunninghouder kan, ondanks een bezwaarschrift, toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u, ná het indienen van een bezwaarschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over indienen van bezwaar of het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de brochure rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid welke u kunt vinden op de gemeentelijke website onder het product “omgevingsvergunning”.