02-05-2017: Vertrokken naar onbekende bestemming

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar hij volgens de basisregistratie personen (BRP) is ingeschreven. Het college heeft besloten de bijhouding van de persoonslijst van deze persoon op te schorten. Dit betekent dat hij daardoor formeel niet meer op dat adres staat ingeschreven.

Geslachtsnaam  
en voorletters     
Geboortedatum  Adres          Datum beslissing
Westbroek, J.W.H. 27-07-1957   Veerstraat 18
4758 BS Standdaarbuiten
24-04-2017
Westbroek, I.R.    10-10-2000   Veerstraat 18
4758 BS Standdaarbuiten
24-04-2017

Een belanghebbende kan binnen 6 weken na de dag van deze publicatie bezwaar maken tegen deze beslissing bij het college van burgemeester en wethouders.
Voor meer informatie, zie de pagina Bezwaar en beroep of van de Rechtbank Breda: www.rechtspraak.nl/rechtbank/Breda