03-01-2017: Concept nadere regels terrassen

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen geuit om de nadere regels terrassen gemeente Moerdijk vast te stellen. Dit concept ligt met ingang van maandag 2 januari 2017 tot en met vrijdag 10 februari 2017 ter inzage in het gemeentehuis in Zevenbergen. U kun het concept hier als PDF bestand inzien.

Voor nadere informatie over de concept regels kunt u contact opnemen met de heer A. Jansen van de afdeling V&H. innen de inzage termijn kan een ieder een zienswijze over het conceptbeleid naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze richt u aan de burgemeester van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen. Als u een mondelinge zienswijze wilt indienen, moet u binnen de inzage termijn contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer 14 0168. Na afloop van de inzagetermijn wordt een definitief besluit genomen over de regels. Eventuele zienswijzen worden meegewogen in de definitieve besluitvorming.