03-01-2017: Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres  Omschrijving project  Datum ontvangst
Noordschans 56 in Klundert  vergraven van een watergang  20 december 2016
Koekoeksedijk 14 in Zevenbergen  wijzigen van de brandcompartimentering  21 december 2016
Blauwe Hoefsweg 26p in Klundert  plaatsen van een nieuwe woonwagen  14 december 2016
Noordhoeksedijk 20 in Noordhoek  bouwen van een vrijstaande woning  16 december 2016
Kadedijk 19 in Fijnaart  plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde  20 december 2016
Blaaksedijk ong. in Fijnaart  kappen en herplanten van diverse houtopstanden  13 december 2016
Benedenkade in Willemstad  herinrichting en onderhoud wegen in Willemstad  20 december 2016
Middenweg 35 in Moerdijk  bouwen van een parkeerdek  22 december 2016
Tradeboulevard 2 in Zevenbergen  wijzigen van de brandcompartimentering  21 december 2016

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.