03-01-2017: Meldingen Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding (artikel 8.41 Wm) is ingediend:

Activiteitenbesluit milieubeheer

  • Denys Engineers en Contractors BV, Graanweg 11a in Moerdijk, voor het veranderen van de inrichting