03-01-2017: Start vervangen bomen langs de walsloot te Willemstad op 16 januari

Enige lindebomen langs de walsloot te Willemstad zijn bij hevige wind omgevallen zonder duidelijk aanwijsbare reden. Onderzoek heeft uitgewezen dat er te weinig ruimte is voor de wortels waardoor de bomen zich niet stevig kunnen verankeren. Om de veiligheid te waarborgen zijn de bomen op ongeveer 7 meter hoogte afgezaagd zodat er geen direct gevaar voor omvallen meer was.

Na het Flora- en Faunaonderzoek en een aanvullend vleermuisonderzoek is er een ontheffingsaanvraag ingediend om de bomen te kunnen vervangen. Inmiddels is de vergunning verleend en kan er begonnen worden met het vervangen van de lindes.

Het rooien start 16 januari en duurt ongeveer drie weken. Aansluitend worden de nieuwe bomen geplant. De bomen tussen de Achterstraat en bastion Overijssel worden vanaf 4 april gerooid. Op deze waterkering mogen tussen 1 oktober en 1 april geen werkzaamheden plaatsvinden.
De rooi-aannemer, Van Weert uit Loosbroek, bezorgt bij de bewoners binnen de vesting van Willemstad een bewonersbrief met contactpersoon en een werkplanning.

De ontwerptekening zoals voorgelegd tijdens de bewonersavond op 14 november is tussen de Landpoortstraat en Jan van Glymesstraat iets aangepast.

De overzichtstekening kunt u als PDF bestand bekijken.