03-01-2017: Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 20 december 2016 tot en met 27 december 2016 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres  Omschrijving project  Datum verzonden
Logistic Boulevard 5 en 7 in Klundert  legaliseren van een fietsenstalling  22 december 2016
Fazantweg 5 in Klundert  bouwen van een straalloods  22 december 2016
Middenweg 45 in Moerdijk  wijzigen van de vloerconstructie en de voorgevel van loods G en I  22 december 2016
Oude Moerdijkseweg 3 in Zevenbergschen Hoek  uitbreiden van de bestaande bedrijfshal  22 december 2016
Oostelijke Randweg 40 in Moerdijk  realiseren van een tijdelijke kantoorruimte  22 december 2016
Zwingelspaansedijk 22A in Fijnaart  wijzigen van de brandcompartimentering van de bedrijfsruimte  22 december 2016
Nieuwe Dorpsweg 1 in Fijnaart  gewijzigd uitvoeren van de reeds verleende vergunning  22 december 2016
Kadedijk 152 in Fijnaart  uitbreiden van de woning  22 december 2016
Molenstraat 36 in Fijnaart  plaatsen van een opbouw boven de bestaande garage  22 december 2016
Markt 14 in Zevenbergen  wijzigen van een eerder verleende vergunning  22 december 2016
de Polderstraat in Heijningen  renoveren van 21 woningen  22 december 2016

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien. 

Bezwaar

Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Deze datum is achter het betreffende besluit vermeld. Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.

Als u over DigiD beschikt kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk. Meer informatie hierover kunt u vinden op de gemeentelijke website bij bezwaarschrift onder het kopje producten en diensten. Een bezwaarschrift dat per e-mail is verzonden wordt niet in behandeling genomen.

De vergunninghouder kan, ondanks een bezwaarschrift, toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u, ná het indienen van een bezwaarschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over indienen van bezwaar of het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de brochure rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid welke u kunt vinden op de gemeentelijke website onder het product “omgevingsvergunning”.