04-04-2017: Aanvragen voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres  Omschrijving project  Datum ontvangst
Hazebrouckstraat 4 in Fijnaart  Vergroten van de woning  21 maart 2017
Pastoor van Kessellaan 15 in Zevenbergen  Revisie van bestaande bouwvergunning en gebruiksmelding  27 maart 2017
Toutenburg 50 in Zevenbergen  Plaatsen van een tuinhuis en erfafscheiding  25 maart 2017
De Langeweg 22 in Langeweg  Legaliseren van een herbouw van de monumentale schuur  22 maart 2017
Achterdijk 87 in Zevenbergen  Plaatsen van een tijdelijke blokhut  22 maart 2017

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.