04-04-2017: Meldingen Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding (artikel 8.41 Wm) is ingediend:

Activiteitenbesluit milieubeheer

  • KIVA Warehousing B.V., Bloemendaalse Zeedijk 8B in Zevenbergschen Hoek, voor het veranderen van de inrichting