04-04-2017: Standplaatsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben een vergunning verleend voor:

  • Het innemen van een standplaats voor de verkoop van voorjaarsplanten op het schoolplein van Basisschool de Arenberg aan de Zandberg 70 in Zevenbergen op 19 april 2017 van 12:00 uur tot 17:00 uur (verzonden 30 maart 2017)
  • Het innemen van een standplaats voor de verkoop van loempia’s, snacks en frisdrank op het middenhaventracĂ© in Zevenbergen op 27 april 2017 van 08:00 uur tot 18:00 uur (verzonden 30 maart 2017)
  • Het innemen van een standplaats voor de verkoop van groente en fruit op de Bisschop Hopmansstraat in Noordhoek van 1 januari tot en met 13 juni 2017, wekelijks op dinsdag van 13:00 uur tot 15:30 uur (verzonden 30 maart 2017)
  • Het innemen van een standplaats voor de verkoop van kaas en versproducten op de Bisschop Hopmansstraat in Noordhoek, wekelijks op dinsdag van 12:00 uur tot 18:00 uur. Deze vergunning is voor onbepaalde tijd en geldt vanaf 1 januari 2017 (verzonden 30 maart 2017)

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij het college van B&W van de gemeente Moerdijk.

Deze termijn gaat in na de dag van verzending van het besluit aan de aanvrager.
Als u over een DigiD beschikt kunt u ook digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk.
U kunt ook de voorzieningenrechter van de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen. Een voorlopige voorziening is een soort kort geding. Een dergelijk verzoek kunt u richten aan: De Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda.

Voor meer informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving.