04-04-2017: Verkeersbesluit Jan Punthof in Fijnaart

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat zij het volgende verkeersbesluit hebben genomen:

  • Door plaatsing van bord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990, met daaronder een onderbord met kenteken NL-063-N, een parkeervak nabij de Jan Punthof te Fijnaart, aan te duiden als een voor het voertuig van de aanvrager gereserveerde gehandicapten parkeerplaats;

Het bovenstaande verkeersbesluit ligt tot 16 mei 2017 ter inzage in het gemeentehuis.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 16 mei 2017 schriftelijk bij het college van B&W een bezwaarschrift indienen. In het bezwaarschrift vermeldt u het besluit en de redenen waarom bezwaar wordt gemaakt.