04-04-2017: Vertrokken naar onbekende bestemming

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar hij volgens de basisregistratie personen (BRP) is ingeschreven. Het college heeft besloten de bijhouding van de persoonslijst van deze persoon op te schorten. Dit betekent dat hij daardoor formeel niet meer op dat adres staat ingeschreven.

Geslachtsnaam  
en voorletters  
Geboortedatum   Adres          Datum beslissing
Bliekendaal, G.B.  08-03-1989   Oostdijk 22
4797 SC Willemstad
23-03-2017
De Ruiter, R.   18-03-1982   Zeestraat 82   
4761 HM Zevenbergen
24-03-2017

Een belanghebbende kan binnen 6 weken na de dag van deze publicatie bezwaar maken tegen deze beslissing bij het college van B&W. Voor meer informatie, zie de website van de gemeente Moerdijk: www.moerdijk.nl of van de Rechtbank Breda: www.rechtspraak.nl/rechtbank/Breda.