04-07-2017: Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres  Omschrijving project  Datum ontvangst
Vrouwe Jacobstraat 33 in Fijnaart  Plaatsen van een overkapping  22 juni 2017

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres  Omschrijving project  Datum ontvangst
Hofstraat 30 in Willemstad  Slopen van de bestaande woning en bouwen van 2 nieuwe woningen  21 juni 2017

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.