04-07-2017: Meldingen Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding (artikel 8.41 Wm) is ingediend:

Activiteitenbesluit milieubeheer

  • Oude Heijningseweg 3 in Heijningen, voor het in werking hebben van een mobiele puinbreker van week 26 t/m 38
  • Middenweg 7 in Moerdijk, voor het in werking hebben van een mobiele puinbreker van week 28 t/m 40
  • P.L. Versluys, Drogedijk 32 in Fijnaart, voor het veranderen van de inrichting
  • Exeter, Appelweg ong. in Moerdijk, voor het oprichten van de inrichting