04-07-2017: Vaststelling verordening Erfgoedverordening 2017

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 22 juni 2017 de Erfgoedverordening 2017 heeft vastgesteld. De verordening treedt in werking op 5 juli 2017 en ligt voor iedereen bij de receptie in het gemeentehuis ter inzage. Ze is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar en vanaf het moment van inwerkingtreding te raadplegen op http://www.moerdijk.nl/regelgeving of via www.overheid.nl.
Voor nadere informatie over de verordening kunt u contact opnemen met mevrouw Van der Made van de afdeling Vergunningen & Handhaving.