04-07-2017: Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 21 juni 2017 tot en met 28 juni 2017 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres  Omschrijving project  Datum verzonden
De Knip 68 in Zevenbergen  Verbouwen van de woning  28 juni 2017
Talingkreek 8 in Willemstad  Bouwen van een woning en het aanleggen van een inrit  28 juni 2017
Oostelijke Randweg 46 in Moerdijk  Plaatsen van 3 scheidingswanden en het wikkelen en opslaan van kunststof balen  28 juni 2017
Oude Heijningsedijk 20a in Heijningen  Wijzigen van de voorgevel  23 juni 2017
De Langeweg 22 in Langeweg  Legaliseren van kantoorruimtes in een monumentale schuur  22 juni 2017
Wethouder Mattheestraat in Moerdijk  Plaatsen van een ballenvanger met goal  28 juni 2017

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien. 

Bezwaar

Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Deze datum is achter het betreffende besluit vermeld. Een bezwaarschrift richt u aan het college van B&W van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.

Als u over DigiD beschikt kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen op de pagina bezwaar en beroep. Meer informatie hierover kunt u vinden op de gemeentelijke website bij bezwaarschrift onder het kopje producten en diensten. Een bezwaarschrift dat per e-mail is verzonden wordt niet in behandeling genomen.

De vergunninghouder kan, ondanks een bezwaarschrift, toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u, ná het indienen van een bezwaarschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over indienen van bezwaar of het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de brochure rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid welke u kunt vinden op de gemeentelijke website onder het product “omgevingsvergunning”.