06-02-2018: Bekendmaking mandaten/volmachten/machtigingen

Het college van burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in hun vergadering van 30 januari 2018 hebben besloten tot vaststelling van de mandatenlijst. Een mandaat geeft de bevoegdheid om namens het college of namens de burgemeester een besluit te nemen. In de mandatenlijst worden diverse bevoegdheden overgedragen aan teamleiders en medewerkers.

De mandatenlijst ligt gedurende twee weken vanaf publicatiedatum, tijdens kantooruren ter inzage in het gemeentehuis. Tegen betaling van de kosten is een afschrift verkrijgbaar. Voor vragen over mandaat of deze publicatie kunt u contact opnemen met mevrouw Y.W.M. van Loon van de afdeling Bedrijfsvoering, cluster Juridische zaken.