06-02-2018: Meldingen Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding (artikel 8.41 Wm) is ingediend:

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

  • Oomen Akkerbouw, Pelgrimsdijk 3 Zevenbergen, voor het veranderen van het bedrijf