06-06-2017: Evenementenvergunning

De burgemeester heeft een vergunning verleend voor:

  • Het houden van het Wielerweekend in Zevenbergen op 5 en 6 augustus 2017 (verzonden 24 mei 2017)

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van de gemeente Moerdijk. Deze termijn gaat in na de dag van verzending van het besluit aan de aanvrager. Als u over een DigiD beschikt kunt u ook digitaal een bezwaarschrift indienen op de pagina bezwaar en beroep. U kunt ook de voorzieningenrechter van de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen. Een voorlopige voorziening is een soort kort geding. Een dergelijk verzoek kunt u richten aan: De Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda.

Voor meer informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving.