06-06-2017: Rectificatie

In de Moerdijkse Bode van week 22 (31 mei 2017) stond de volgende bekendmaking

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres  Omschrijving project  Datum ontvangst
Moye Keene in Klundert  Moye Keene  16 mei 2017

Dat had moeten zijn:

Adres  Omschrijving project  Datum ontvangst
Moye Keene in Klundert  Bouwen van 24 appartementen 16 mei 2017