06-06-2017: Standplaatsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben een vergunning verleend voor:

  • Het innemen van een standplaats voor onbepaalde tijd voor de verkoop pizza’s op de carpoolplaats tussen Klundert en Zevenbergen op dinsdag, woensdag en donderdag van 11:00 uur tot 20:00 uur. Deze standplaats treedt vanaf 1 juli 2017 in werking. (verzonden 30 mei 2017)
  • Het tijdelijk (van 1 juni tot en met 30 juni 2017, dagelijks van 12:00 uur tot 21:00 uur) innemen van een standplaats voor de verkoop van friet en snacks op de Molenstraat in Fijnaart ter hoogte van huisnummer 15. (verzonden 30 mei 2017)

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij het college van B&W van de gemeente Moerdijk. Deze termijn gaat in na de dag van verzending van het besluit aan de aanvrager. Als u over een DigiD beschikt kunt u ook digitaal een bezwaarschrift indienen op de pagina bezwaar en beroep.

U kunt ook de voorzieningenrechter van de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen. Een voorlopige voorziening is een soort kort geding. Een dergelijk verzoek kunt u richten aan: De Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda.

Voor meer informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving.