06-06-2017: Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 24 mei 2017 tot en met 31 mei 2017 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres  Omschrijving project  Datum verzonden
Valkenbergse Amer 48 in Willemstad  Aanleggen van een uitrit  24 mei 2017
Vlasweg 6 in Moerdijk  Verlengen van de instandhoudingstermijn van een geplaatste grondwaterzuiveringsinstallatie  24 mei 2017
Schoolstraat 2 in Langeweg  Bouwen van een woning  24 mei 2017
De Langeweg 7a in Zevenbergen  Plaatsen van een stro-opslag  24 mei 2017
Hazeldonkse Zandweg 40 in Zevenbergen  Gewijzigd uitvoeren van de reeds eerder verleende vergunning  29 mei 2017
Kwartiersedijk 15 in Fijnaart  Tijdelijk bewonen van een stacaravan  30 mei 2017
Galgenweg 39 in Zevenbergen  Vervangen van oude houten kozijnen door kunststof kozijnen  24 mei 2017
Neerhofstraat 1B in Zevenbergen  Bouwen van een nieuwe woning  30 mei 2017

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien. 

Bezwaar

Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Deze datum is achter het betreffende besluit vermeld. Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.

Als u over DigiD beschikt kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen op de pagina bezwaar en beroep. Meer informatie hierover kunt u vinden op de gemeentelijke website bij bezwaarschrift onder het kopje producten en diensten. Een bezwaarschrift dat per e-mail is verzonden wordt niet in behandeling genomen.

De vergunninghouder kan, ondanks een bezwaarschrift, toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u, ná het indienen van een bezwaarschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over indienen van bezwaar of het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de brochure rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid welke u kunt vinden op de gemeentelijke website onder het product “omgevingsvergunning”.