06-12-2016: Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres  Omschrijving project  Datum ontvangst
Dr. Jan van den Tempelln 22 in Willemstad  wijzigen van de reeds verleende vergunning  28 november 2016
Zuster Lankhaarlaan 35 in Willemstad  wijzigen van de reeds verleende vergunning  28 november 2016
Mauritiusstraat 2 in Langeweg  plaatsen van een overkapping naast de garage  25 november 2016
Derde Weg 5 in Zevenbergschen Hoek  bouwen van een open veldschuur  25 november 2016

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.