06-12-2016: Vaststelling verordening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 24 november 2016 de Havenbeheersverordening zeehaven- en industrieterrein Moerdijk heeft vastgesteld.

De verordening treedt in werking op 1 januari 2017 en ligt voor iedereen bij de receptie in het gemeentehuis ter inzage. Ze is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar en vanaf het moment van inwerkingtreding te raadplegen op https://www.moerdijk.nl/regelgeving of via www.overheid.nl. Voor nadere informatie over de verordening kunt u contact opnemen met de heer J. Frijters van de afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling.