06-12-2016: Vertrokken naar onbekende bestemming

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar hij volgens de basisregistratie personen (BRP) is ingeschreven. Het college heeft besloten de bijhouding van de persoonslijst van deze persoon op te schorten. Dit betekent dat hij daardoor formeel niet meer op dat adres staat ingeschreven.

Geslachtsnaam  
en voorletters     
Geboortedatum   Adres          Datum beslissing
Groenendal, C.J.A.     27-04-1988                Klaverstraat 1                             
4781 AV Moerdijk
28-11-2016
 van Meer-van Dam, A.D.                 06-08-1959 Vuurvlinder 1                              
4758 CL  Standdaarbuiten
28-11-2016
van Meer, C.C.M.                             03-03-1953 Vuurvlinder 1                              
4758 CL  Standdaarbuiten
28-11-2016
Mkrtsjan,S.                  11-05-1992 De Kreeck 48
4791 KG Klundert
28-11-2016

Een belanghebbende kan binnen 6 weken na de dag van deze publicatie bezwaar maken tegen deze beslissing bij het college van burgemeester en wethouders.
Voor meer informatie, zie de website van de gemeente Moerdijk: www.moerdijk.nl of van de Rechtbank Breda: www.rechtspraak.nl/rechtbank/Breda