07-02-2017: Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Adres  Omschrijving project  Datum ontvangst
Flint 4 in Zevenbergen  Bouwen van een woonhuis  26 januari 2017
Apolloweg 15 in Moerdijk  Wijzigen van de brandcompartimentering  25 januari 2017
Westelijke Randweg en Oostelijke Randweg ong. in Klundert  Realiseren van een windpark  26 januari 2017
Markweg Zuid 34 in Heijningen  Vergroten van een bedrijfspand en milieuneutraal veranderen  27 januari 2017
Hokkenberg 8 in Langeweg  Bouwen van een opslagloods  25 januari 2017
Noordhoeksedijk 20 in Noordhoek  Bouwen van een vrijstaande woning  26 januari 2017
Kwartiersedijk 1a in Fijnaart  Plaatsen van een berging  26 januari 2017

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.