07-02-2017: Vastgestelde collectieve festiviteiten horeca

Vastgestelde collectieve festiviteiten horeca

In artikel 4:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is bepaald dat het college bevoegd is een aantal dagen/evenementen aan te wijzen als collectieve festiviteit. Op deze dagen gelden de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer niet. Inrichtingen die onder dit besluit vallen hoeven deze dagen geen kennisgeving incidentele festiviteit in te dienen, zoals bedoeld in artikel 4:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening. De aangewezen dagen zijn; Carnaval, Koningsnacht, Koningsdag, Wielerronde Zevenbergen, Zevenbergen Live, Oud & Nieuw en kermissen in diverse kernen.

Vastgestelde verruimde sluitingstijden tijdens carnaval, koningsnacht en 2e kerstdag (grondslag 2.29 lid 5 APV)

De burgemeester heeft besloten om tijdens bepaalde festiviteiten de sluitingstijden van horeca-inrichtingen te verruimen zoals omschreven:

Carnaval:

 • De sluitingstijden voor horecabedrijven worden op zaterdag-, zondag-, maandag-, en dinsdagochtend met 1 uur verlengd tot 02:00 uur.
 • De glijdende sluitingstijd op zondag (de nacht van zaterdag op zondag) vervalt tijdens de carnavalsdagen. De sluitingstijd van een horecabedrijf is in de nacht van zaterdag op zondag dan ook 02:00 uur.
 • De sluitingstijden van horecabedrijven, waar uitsluitend eetwaren en/of alcoholvrije dranken worden verkocht worden op zaterdag-, zondag-, maandag-, en dinsdagochtend verlengd tot 03:00 uur.
 • Voor wat betreft de terrassen wordt aangesloten bij de bepalingen hierover in de APV.

Koningsnacht:

 • Tijdens Koningsnacht wordt de glijdende sluitingstijd gehanteerd. Dit betekent dat het na 02:00 uur niet meer is toegestaan om nieuwe bezoekers toe te laten in het horecabedrijf. De sluitingstijd is uiterlijk 05:00 uur. Voor wat betreft de terrassen wordt aangesloten bij de bepalingen hierover in de APV.
 • De sluitingstijden van horecabedrijven, waar uitsluitend eetwaren en/of alcoholvrije dranken worden verkocht worden wordt verlengd tot 03:00 uur.

Tweede Kerstdag:

 • De sluitingstijd voor horecabedrijven wordt verlengd met 1 uur naar 02:00 uur. Indien 2e kerstdag op zaterdag valt, dan geldt géén glijdende sluitingstijd.
 • De sluitingstijden van horecabedrijven, waar uitsluitend eetwaren en/of alcoholvrije dranken worden verkocht worden verlengd tot 03:00 uur.
 • Voor wat betreft de terrassen wordt aangesloten bij de bepalingen hierover in de APV.

Oud & Nieuw:

 • Op 1 januari geldt er geen sluitingstijd voor horecabedrijven (artikel 2.29 lid 2 APV).
 • Voor wat betreft de terrassen wordt aangesloten bij de bepalingen hierover in de APV.

Wijziging ten opzichte van voorgaande jaren

Ten opzichte van voorgaande jaren zijn nu niet alleen voor het jaar 2017 de collectieve festiviteiten en verruimde sluitingstijden vastgelegd. Deze vastlegging is nu geldig voor alle volgende jaren, tot het moment dat er weer een nieuw besluit wordt genomen en bekendgemaakt als gevolg van gewijzigde inzichten en/of nieuwe ontwikkelingen.