07-02-2017: Vaststelling beleidsregels

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat zij in de vergadering van 24 januari 2017 het “Vergunning-, Toezicht- en Handhavingsbeleid gemeente Moerdijk” hebben vastgesteld.  Dit beleid wordt aangehaald als het “VTH-Programma”. Het VTH-programma treedt in werking op 8 februari 2017 en ligt voor iedereen bij de receptie in het gemeentehuis ter inzage en is vanaf in werkingtreding te raadplegen op www.moerdijk.nl/regelgeving of via www.overheid.nl. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr. de Bruijn van de afdeling Vergunning en Handhaving via telefoonnummer 14 0168.