07-02-2017: Verkeersbesluit(en)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat zij het volgende verkeersbesluit heeft genomen:

  1. het instellen van een verbod stil te staan aan de Singel, tussen de Folke Bernadottelaan en het parkeerterrein bij de Singel, middels het plaatsen van de borden E2 van bijlage 1 van het RVV 1990;

Het bovenstaande verkeersbesluit ligt tot 21 maart 2017 ter inzage in het gemeentehuis.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 21 maart 2017 schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift indienen. In het bezwaarschrift vermeldt u het besluit en de redenen waarom bezwaar wordt gemaakt.