07-02-2017: Vertrokken naar onbekende bestemming

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar hij volgens de basisregistratie personen (BRP) is ingeschreven. Het college heeft besloten de bijhouding van de persoonslijst van deze persoon op te schorten. Dit betekent dat hij daardoor formeel niet meer op dat adres staat ingeschreven.

Geslachtsnaam en voorletters Geboortedatum Adres Datum beslissing
Verstraeten, P.W.C.   22-06-1963  Raadhuisstraat 6  
4797 AX Willemstad
26-01-2017
Kossen, J.     04-11-1944 Raadhuisstraat 6  
4797 AX Willemstad
26-01-2017
Fessem, van, R.    14-07-1995 Hertogendal 8   
4761 LP Zevenbergen 
26-01-2017

Een belanghebbende kan binnen 6 weken na de dag van deze publicatie bezwaar maken tegen deze beslissing bij het college van burgemeester en wethouders.

Voor meer informatie, zie de website van de gemeente Moerdijk: www.moerdijk.nl of van de Rechtbank Breda: www.rechtspraak.nl/rechtbank/Breda