07-03-2017: Meldingen Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding (artikel 8.41 Wm) is ingediend:

Activiteitenbesluit milieubeheer

  • Nuon Wind Development B.V., Westelijke- en Zuidelijke Randweg ong. in Moerdijk, voor het starten van de inrichting
  • VoogdeRanch, Voogdeweg 1 in Zevenbergschen Hoek, voor het veranderen van de inrichting