07-03-2017: Vaststelling verordening maatschappelijke ondersteuning Moerdijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 16 februari 2017 de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Moerdijk heeft vastgesteld.

De verordening treedt in werking met terugwerkende kracht op 1 januari 2017 en ligt voor iedereen bij de receptie in het gemeentehuis ter inzage. Ze is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar en vanaf het moment van inwerkingtreding te raadplegen op http://www.moerdijk.nl/regelgeving of via www.overheid.nl.

Voor nadere informatie over de verordening kunt u contact opnemen met de heer Klasen van de afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling.