07-03-2017: Verkeersbesluiten

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat zij het volgende verkeersbesluit hebben genomen:

  • Door plaatsing van bord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990, met daaronder een onderbord met kenteken VP-502-S , een parkeervak nabij de woning aan Pieter van Oldenborghlaan 43 te Willemstad aan te duiden als een voor het voertuig van de aanvrager gereserveerde gehandicapten parkeerplaats;
  • Dat dit besluit van kracht is zolang de mevrouw  van Mourik e/v Veenman  in staat is met onder 1 genoemd voertuig te rijden en daarbij gebruik moet maken van het onder 1 vermelde parkeervak;
  • Dat de aanschaf van een ander voertuig zal leiden tot een wijziging van dit besluit en het op grond hiervan geplaatste onder 1 vermelde onderbord.

Het bovenstaande verkeersbesluit ligt tot 25 april 2017 ter inzage in het gemeentehuis.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 25 april 2017 schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift indienen. In het bezwaarschrift vermeldt u het besluit en de redenen waarom bezwaar wordt gemaakt.