07-03-2018: Meldingen Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding (artikel 8.41 Wm) is ingediend:

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

  • A.G. van der Helm Vastgoed Moerdijk B.V., Middenweg 0 – Jupiterweg in Moerdijk, voor het oprichten van het bedrijf
  • Burger Beton Staal, Huizersdijk 17 en 19 in Zevenbergen, voor het veranderen van het bedrijf