07-03-2018: Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 21 februari 2018 tot en met 28 februari 2018 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres  Omschrijving project  Datum verzonden
Kadedijk 60 in Fijnaart  Plaatsen van een tijdelijke woonunit  23 februari 2018
Flint 2 in Zevenbergen  Bouwen van een woning met garage/berging  28 februari 2018
Distriboulevard 13 in Zevenbergen  Realiseren van een kantoorruimte  28 februari 2018
Blaaksedijk 14a in Fijnaart  Legaliseren van een zeecontainer  28 februari 2018
t Hooft 1 in Klundert  Uitbreiden van het bestaande hekwerk  28 februari 2018
De Langeweg 7 in Zevenbergen  Vervangen van een schuurdeur in een raamkozijn  26 februari 2018
Hoge Zeedijk 30 in Zevenbergschen Hoek  Vergroten van de bedrijfsruimte  28 februari 2018
Teunisbloem 8 in Zevenbergen  Plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning  26 februari 2018
De Langeweg 60 in Langeweg  Plaatsen van een schutting (legalisatie)  23 februari 2018
Zwaluwsedijk t.h.v. Klaverpolderseweg in Moerdijk  Bouwen van een betonbak t.b.v. een ondergrondse afsluiter en 2 overkappingen  28 februari 2018
Schansdijk ong. in Zevenbergen  Legaliseren van een bouwwerk (nr. 1 en 5)  28 februari 2018

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien gedurende de openingstijden van het vergunningenloket. Ook kan voor het inzien van een verleende omgevingsvergunning een afspraak worden gemaakt via www.moerdijk.nl  

Bezwaar

Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Deze datum is achter het betreffende besluit vermeld. Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.

Als u over DigiD beschikt kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen op de pagina Bezwaar en beroep. Meer informatie hierover kunt u vinden op de gemeentelijke website bij bezwaarschrift onder het kopje producten en diensten. Een bezwaarschrift dat per e-mail is verzonden wordt niet in behandeling genomen.
De vergunninghouder kan, ondanks een bezwaarschrift, toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u, ná het indienen van een bezwaarschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over indienen van bezwaar of het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de brochure rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid.