08-05-2018: Meldingen Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding (artikel 8.41 Wm) is ingediend:

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

  • PMS Hekwerken B.V., Roodevaart 42 in Moerdijk, voor het starten van de inrichting
  • Palletcentrale B.V., Houtsnipweg 2 in Klundert, voor het veranderen van de inrichting

Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

  • Sando Puinrecycling B.V., voor het plaatsen en in werking hebben van een mobiele puinbreker op de locatie Zeehavenweg 8 in Moerdijk. De puinbreker zal maximaal 5 dagen in werking zijn, in de periode vanaf week 19 tot en met week 31 van 2018