08-08-2017: Gewijzigde evenementenvergunning

De burgemeester heeft een vergunning gewijzigd verleend voor:

  • Het houden van feestavond ter gelegenheid van de opening van het korfbalseizoen op 23 september (was 30 september) 2017 tot 01:00 uur aan de Molenvliet 9a in Klundert (verzonden 2 augustus 2017)

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van de gemeente Moerdijk. Deze termijn gaat in na de dag van verzending van het besluit aan de aanvrager.

Als u over een DigiD beschikt kunt u ook digitaal een bezwaarschrift indienen op de pagina Bezwaar en beroep.
U kunt ook de voorzieningenrechter van de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen. Een voorlopige voorziening is een soort kort geding. Een dergelijk verzoek kunt u richten aan: De Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda.

Voor meer informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving.