08-08-2017: Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres  Omschrijving project  Datum ontvangst
Molenstraat 83 in Fijnaart  Plaatsen van een aanbouw met opbouw en een balkon  26 juli 2017
Keteldiep 3 in Klundert  Plaatsen van een windturbine  28 juli 2017
Graanweg 28 in Moerdijk  Verbouwen van het pand  25 juli 2017
Plaza 10 in Moerdijk  Bouwen van een bedrijfsruimte  28 juli 2017
Kleefkruid 1 in Zevenbergen  Plaatsen van een dakkapel op de achterkant van het huis  29 juli 2017
Schenkeldijk 1 in Zevenbergen  Uitbreiden van de bestaande woning  27 juli 2017
Nieuwe Weg 7 in Zevenbergen  Bouwen van een woonhuis   27 juli 2017
Hoofdstraat 84 in Zevenbergschen Hoek  Wijzigen van de gevel van het pand  25 juli 2017

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.