08-08-2017: Nadere regels terrassen gemeente Moerdijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat zij in de vergadering van 25 juli 2017 de Nadere regels terrassen gemeente Moerdijk heeft vastgesteld. De regels treden in werking op de eerste dag na bekendmaking hiervan en liggen voor iedereen bij de receptie in het gemeentehuis ter inzage. Ze zijn tegen betaling van de kosten verkrijgbaar en zijn vanaf het moment van inwerkingtreding te raadplegen opĀ Moerdijk.nl/regelgeving of via www.overheid.nl.

Voor nadere informatie over de nadere regels kunt u contact opnemen met de heer A. Jansen van de afdeling V&H.